(1)
Shilpa Nallamala; Venkateswara Guttikonda; Praveen Manchikatla; Sravya Taneeru. Age Estimation Using Exfoliative Cytology and Radiovisiography: A Comparative Study. jfds 2017, 9, 144-148.